Akordeon


Nauczanie gry na akordeonie w szkole Music Store obejmuje:
– rozwijanie podstaw techniki instrumentalnej, odtwórczej pamięci muzycznej i wrażliwości na jakość dźwięku.
– kształtowanie wrażliwości na środki wyrazu muzycznego występującego w grze instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenia słuchu i wyobraźni muzycznej.
– rozwijanie umiejętności czytania nut i gry a vista oraz muzykowania zespołowego.
– rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy w domu i opanowania estradowego.
Dziecko uczące się w szkole muzycznej Music Store ma większe poczucie indywidualnego traktowania. Kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego jest przeważnie bardzo bliski. Dziecko niewątliwie bardziej się z nim zżywa, niż z wychowawcą w zwykłej szkole. Również nauczyciel instrumentu bardzo indywidualnie traktuje dziecko i dostosowuje metody nauczania, przebieg lekcji, a nawet wymagania do osobowości i możliwości dziecka.Ta sytuacja sprawia, że dziecko mniej ulega wpływom grupy, a bardziej rozwija swoje indywidualne cechy. Uczy się o swoim instrumencie, o swoich możliwościach, musi znaleźć odpowiednie dla siebie metody pracy.Nauczyciel omawia jego postępy i dzięki temu uczeń dowiaduje się dużo o sobie.

DSC_0170