top of page

Stowarzyszenie Muzyczny Świat

Stowarzyszenie Muzyczny Świat istnieje od 2017 r przy szkole muzycznej Music Store. Celem stowarzyszenia jest: wspieranie
działalności oświatowej i wychowawczej, wspieranie działalności w zakresie kultury, wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych, wspieranie i promocja różnych form kształcenia dzieci,
młodzieży, wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży na terenach wiejskich ( część osób jest z miejscowości pod Kaliszem), organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych, współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej, propagowanie muzyki jako środka terapeutycznego, wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą (popieranie i promowanie twórczości autorów i kompozytorów piosenek oraz innych form estradowych i teatralnych ;promowanie młodego pokolenia twórców (wykonawców, muzyków i innych) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów, tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego uczniów i nauczycieli
stowarzyszenia, prowadzenie warsztatów w zakresie edukacji artystycznej, organizowanie koncertów, seminariów i innych tym podobnych imprez, wychowywanie młodzieży na aktywnych odbiorców sztuki w dziedzinie muzyki, przygotowanie jej do czynnego życia w świecie kultury, do brania udziału w amatorskich grupach oraz stworzenie odpowiednich warunków do pozyskania uczestników dalszego kształcenia w kierunku artystycznym.

Załozenia swoje dotychczas realizujemy poprzez organizację Przegladów Twórczosci Małego Artysty, w których to co roku bierze
udział ok. 150 dzieciaków z przedszkoli. Maluchy mają możliwość występu na dużej scenie i prezentacji swoich umiejętności w śpiewie, tańcu i grze na instrumentach. Datkowo stowarzyszenie dało początek
instnienia „ Music Stor Band” -to jest kilkuosobowej grupy młodzieży, która może rozwijać swoje uzdolnienia muzyczne w grze lub śpiewie. Dzieki wsparciu z projektów, sponsorów które stowarzyszenie pozyskuje
i czały czas o nie zabiega, możemy cieszyć się z pomysłu, idei oraz realizacji założeń które przyświecały pomysłodawcom

„ Muzycznego Świata”

bottom of page