Polityka prywatności w szkole Music Store

Obowiązek informacyjny RODO
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających z usług Szkoły Muzycznej Music Store. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje

w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.


1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Szkoła Muzyczna MUSIC STORE Izolda Huchla z siedzibą ul. Przemysłowa 8, 62-800 Kalisz, NIP 6181300564, Regon 250945617, zwana dalej Administratorem. Placówkę reprezentuje właściciel tj Izolda Huchla.

Dane kontaktowe: szkola@musicstore.com.pl , tel 605 287 956.


2. Dane osobowe w Szkole MUSIC STORE przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.


3. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci otrzymaliśmy od Państwa podczas zawierania umów pomiędzy Państwem a Administratorem oraz podczas wypełniania formularza zapisu na stronie www.szkolamusicstore.pl.


4. Szkoła MUSIC STORE przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.


5. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci uzyskane w związku z korzystaniem z usług naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:
a) wykonywania działalności statutowej, np.:
-przeprowadzenia procesu rekrutacji,
-realizacji procesu nauczania,
-informowana opiekunów prawnych o sprawach ucznia,
-obsługi prowadzenia dokumentacji i przebiegu nauczania,
-wystawiania zaświadczeń,
-zatrudniania na stanowiskach nauczycieli, pedagogów i specjalistów.
b) wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – „zgoda”.
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

6. Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,


7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych na terenie kraju ani za granicą.


8. Podczas wizyty na stronie internetowej Szkoły MUSIC STORE, zbierane są dane dotyczące wizyty osoby przeglądającej, np. adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp. Służą one dla celów statystycznych.


9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


10. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania edukacji. Po zakończeniu okresu edukacji dane będą przetwarzane w celach archiwalnych oraz na wypadek prawnej potrzeby przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.