Fortepian

Wszystkim tym, którzy marzą o karierze pianisty szkoła Music Store proponuje indywidualne lekcje gry na fortepianie. Na zajęciach uczniowie poznają tajniki pięciolinii, budowę instrumentu i klawiatury, zapoznają się z odpowiednią postawą grającego i sposobem wydobywania dźwięków. Nauczyciel w doborze materiału nauczania uwzględnia potrzebę ekspresji twórczej, wrażliwość estetyczną i indywidualne predyspozycje ucznia.

Program ma charakter otwarty i można go stale uzupełniać, dodając dostępne pozycje o odpowiednim stopniu trudności. Można dołączyć do nich utwory innych gatunków muzyki, w tym popularnej i rozrywkowej, które po umiejętnym opracowaniu mogą zainteresować ucznia a nauczycielowi pomóc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych. 

Umiejętne i elastyczne korzystanie ze wskazówek pozwala nauczycielowi osiągnąć właściwe wyniki w pracy i prowadzić ucznia tak, aby jego rozwój był stały i proporcjonalny we wszystkich opisanych kierunkach kształcenia. Zajęcia gry na fortepianie w szkole Music Store cieszą się dużym powodzeniem, rozwijają uzdolnienia muzyczne uczniów oraz uczą wrażliwości na muzykę. Najmłodsi uczniowie to 5-latki , a najstarszych  nie ma…..  po prostu bez ograniczeń wiekowych – zapraszamy.

Przejdź do cennika 

Rozpocznij swoją muzyczną przygodę już dziś. Tylko jeden formularz dzieli Cię od niesamowitej przygody. 
Kliknij w przycisk poniżej.