Rytmika


Rytmika uwrażliwia na rytm poprzez stworzenie określonego rodzaju ćwiczeń, wywiera istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości.Wpływa na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych.

 

Jej największą wartością jest jednoczesne kształcenie cech osobowości psychicznej i struktury fizycznej człowieka. Spełnia również ważną rolę w kształtowaniu osobowości psychicznej dzieci: integruje je z rówieśnikami, pozwala na tworzenie nowych więzi społecznych, koryguje trudności wynikające z nadmierną ruchliwością, brakiem koncentracji uwagi.

 

W ogólnym procesie umuzykalnienia ważne jest pobudzanie rozwoju umysłowego dzieci, lecz nie mniej ważne jest zwrócenie uwagi na wyeksponowanie ruchu, twórczą aktywność dzieci, przyjemność, którą powinna dawać im muzyka, satysfakcję płynącą z wykonywania choćby najłatwiejszych zadań muzycznych.