Historia i rozwój szkoły


Szkoła „Music Store” powstała w 1991 roku w Kaliszu. Początkowo szkoła funkcjonowała pod nazwą „Szkoła gry na keyboardach”, gdyż tylko na tych instrumentach prowadzono w niej naukę. Zajęcia odbywały się w dwóch niewielkich pomieszczeniach przy ulicy Polnej w Kaliszu. W krótkim czasie wzrosło zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolą. Dlatego by w sposób pełniejszy zaspokoić oczekiwania muzyczne młodych artystów, wprowadzono nowy przedmiot – gitarę klasyczną.

 

Lata 1994 – 1996 to dynamiczny rozwój szkoły. Przybywają nowi uczniowie, a wraz z nimi pojawiają się nowe przedmioty takie jak: fortepian, śpiew, rytmika z elementami śpiewu oraz teoria muzyki. Spowodowało to konieczność poprawy warunków nauki i szkoła została przeniesiona z ulicy Polnej na ulice Chłodną znajdująca się na osiedlu Zagorzynek w Kaliszu.

 

W 1996 roku szkoła otrzymała wpis od Ministra Kultury i Sztuki jako Niepubliczna Placówka Artystyczna o prawach szkoły. W tym samym roku szkoła zaczęła funkcjonować pod obecną nazwą: Szkoła Muzyczna ” Music Store”. Jej nową siedzibą, stał się budynek w centrum Kalisza na Głównym Rynku, gdzie działała do 2002 roku. W tym czasie doszły kolejne przedmioty: gitara elektryczna oraz komputerowy kurs Midi. Oprócz rytmiki, która „wyszła poza ścisłe granice” szkoły i zaczęła również funkcjonować na terenie miasta Kalisza i okolic, powstał zespół wokalno – taneczny. Spowodowało to zwiększenie zainteresowania zajęciami i wzrost liczby uczniów.

 

W 2002 roku szkoła dokonała kolejnej przeprowadzki na ulicę Przemysłową w Kaliszu, gdzie aktualnie odbywają się zajęcia.

Dziś szkoła Music Store to nie tylko nauka gry na instrumentach, śpiew, rytmika ale również taniec współczesny, hip-hop, warsztaty wokalne, warsztaty instrumentalne,  koncerty, konkursy, popisy i wiele, wiele innych wydarzeń. W szkole od zawsze panuje wspaniała rodzinna atmosfera połączona z kreatywną pracą.