Flet prosty i saksofon


Dla dzieci i młodzieży szkoła Music Store prowadzi lekcje gry na flecie i saksofonie. Flet prosty to idealna propozycja aby w miłej i przyjemnej atmosferze nauczyć się gry na jednym z najbardziej lubianych instrumentów. Celem zajęć zarówno gry na flecie jak i na saksofonie jest poznanie technik gry, głębokiego oddychania z przepony, opanowania utworów solowych i utworów granych w zespole. Utwory przeznaczone na te instrumenty to utwory rozrywkowe, znane przeboje z dawnych lat oraz pojawiające się nowości – dziecięce i młodzieżowe. Na pierwszym etapie nauki prowadzona jest gra wyćwiczenia gam do dwóch znaków przykluczowych , gra legato i staccato. Prowadzona jest również nauka gry ze słuchu prostych melodii.

Zapraszamy już 5/6 latki na lekcje :)))