Cennik


W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Muzycznej „Music Store” obowiązują następujące opłaty:

 

Lekcje Indywidualne

180 zł/m-c (45min) lub 486 zł/kwartał płatne w pierwszym m-cu kw.
120 zł/m-c (30min) lub 324 zł/kwartał płatne w pierwszym miesiącu kw.

 

Lekcje Grupowe
2 osoby i więcej(45min) (keyboard, gitara lub wokal) – 120 zł/m-c  lub  324 zł/kwartał płatne jw.,
zespoły taneczne – 120 zł/m-c (2 x 45min) lub 324 zł/kwartał lub 1 x 45 zł- 100zł/mc

__________________________

Opłaty można dokonywać w siedzibie szkoły lub na konto:

ING Bank Śląski SA/o Kalisz 

47 1050 1201 1000 0023 0191 9193

____________________________________

.

.

Zasady płatności obowiązujące w szkole MUSIC STORE:

Zajęcia w naszej szkole są płatne i opłacamy  je „z góry” do 15-tego każdego miesiąca. W przypadku braku opłaty za dany miesiąc, Szkoła ma prawo zawiesić zajęcia, a za zwłokę w opłatach naliczyć odsetki. Wpłat za zajęcia dokonujemy w biurze szkoły ( czynne codziennie16-19) lub przelewem na konto szkoły .

Opłata za zajęcia  jest STAŁA. Ulega zmianie tylko w określonych sytuacjach:

– w przypadku odwołania lekcji przez nauczyciela i braku możliwości odpracowania tychże zajęć  w innym terminie. Opłata jest pomniejszana o nieodbytą lekcję.

– w przypadku wcześniejszej* informacji o nieobecności ucznia i braku możliwości odpracowania lekcji w innym terminie, opłata jest pomniejszona o nieodbytą lekcję.

* uczeń może odwołać lekcję indywidualną lub ustalić  inny zastępczy termin najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego termin zajęć ( np. lekcja  w poniedziałek godz. 14.00 – odwołanie jej może nastąpić do godziny 18.00 w niedzielę). W przypadku  braku zgłoszenia nieobecności ucznia w podanym terminie, opłata za lekcję jest pobierana !!! ,a zajęcia nie będą odrabiane. Informacja dotycząca odwołania zajęć musi być przekazana telefonicznie /sms  lub osobiście w biurze szkoły.

Zajęcia grupowe/ duety/tria  naliczane są w formie opłaty miesięcznej wg podanych kwot bez możliwości indywidualnego odrabiania.

Zajęcia indywidualne/grupowe  opłacane są w formie miesięcznej lub kwartalnej. Przy opłatach za 3 miesiące przysługuje rabat w  wysokości 10% ( kwoty podane wyżej).

Rabaty przysługują uczniom którzy korzystają z więcej niż jeden przedmiotów  np. gitara i śpiew- od całości odliczamy 10%.

Rabat  przysługuje także rodzeństwu .

Rabatów nie łączymy- jeżeli jest policzony przy opłacie kwartalnej to nie uwzględniamy dodatkowego upustu dla rodzeństwa lub z tytułu wielu zajęć!!!

Rezygnacja z zajęć w szkole MUSIC STORE może nastąpić w każdym  momencie nauki. Jednakże obowiązuje okres wypowiedzenia do końca danego miesiąca ( np. od lutego dziecko nie pobiera lekcji śpiewu to do końca stycznia taka informacja powinna być przekazana osobiście telefonicznie lub osobiście w biurze szkoły).

W miesiącach VII i VIII  szkoła jest nieczynna .      

 

UWAGA !

Szkoła MUSIC STORE zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian cen w trakcie trwania roku szkolnego po uprzednim wcześniejszym powiadomieniu uczniów i rodziców.