Cennik


W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Muzycznej „Music Store” obowiązują następujące opłaty:

zajęcia indywidualne – 164 zł/m-c(45min) lub 443 zł/kwartał płatne w pierwszym m-cu kw.
zajęcia indywidualne – 120 zł/m-c(30min)lub 324 zł/kwartał płatne w pierwszym miesiącu kw.
lekcje grupowe:2 osoby(45min) (keyboard, gitara lub wokal)104 zł/m-c lub 280 zł/kwartał płatne jw.,
zespoły wokalne- 3-9 osób 80 zł/m-c lub 216 zł/kwartał płatne jw. ; od 10 osób- 60 zł/m-c lub 162 zł/kw.-

zespoły taneczne – 104 zł/m-c(2x45min) lub 280 zł/kwartał
teoria muzyki -(1x45min) bezpłatnie dla uczniów naszej szkoły
zespoły instrumentalne – bezpłatnie dla uczniów którzy pobierają dodatkowo naukę indywidualną lub grupową w naszej szkole dla pozostałych, którzy uczęszczają tylko na zespół 104zł/m-c lub 280 zł/kw
Opłaty można dokonywać w siedzibie szkoły lub na konto:

               ING Bank Śląski/o Kalisz 47 1050 1201 1000 0023 0191 9193

Zasady płatności obowiązujące w szkole MUSIC STORE:

Zajęcia w naszej szkole są płatne i opłacamy  je do 15-tego każdego miesiąca ( do 15.0I za 0I.) w przypadku braku opłaty za dany m-c, lekcje zostają zawieszone, a za zwłokę w opłatach  zostaną naliczone odsetki. Wpłat za zajęcia dokonujemy w biurze szkoły ( czynne codziennie16-19) lub przelewem na konto szkoły .

Opłata za zajęcia  jest STAŁA. Ulega zmianie tylko w określonych sytuacjach:

– w przypadku odwołania lekcji/zajęć przez nauczyciela i braku możliwości odpracowania tychże zajęć  w innym terminie. Opłata jest pomniejszana o nieodbytą lekcję.

– w przypadku wcześniejszej* informacji o nieobecności ucznia i braku możliwości odpracowania lekcji w innym terminie. Opłata jest pomniejszona o nieodbytą lekcję.

* uczeń może odwołać lekcję indywidualną lub ustalić  inny zastępczy termin najpóźniej do godziny 19.00 dnia poprzedzającego termin zajęć ( np. lekcja  w poniedziałek godz. 14.00 – odwołanie jej może nastąpić do godziny 19.00 w niedzielę). W przypadku  braku zgłoszenia nieobecności ucznia w podanym terminie, opłata za lekcję jest pobierana !!! ,a zajęcia nie będą odrabiane. Informacja dotycząca odwołania zajęć musi być przekazana telefonicznie /sms  lub osobiście w biurze szkoły.

Zajęcia grupowe/ duety/tria  naliczane są w formie opłaty miesięcznej wg podanych kwot bez możliwości indywidualnego odrabiania.

Zajęcia indywidualne/grupowe  opłacane są w formie miesięcznej lub kwartalnej. Przy opłatach za 3m-ce przysługuje rabat w  wysokości 10% ( kwoty podane wyżej).

Rabaty przysługują uczniom którzy korzystają z więcej niż jeden przedmiotów  np. gitara i śpiew- od całości odliczamy 10%.

Rabat  przysługuje także rodzeństwu .

Rabatów nie łączymy- jeżeli jest policzony przy opłacie kwartalnej to nie uwzględniamy dodatkowego upustu dla rodzeństwa lub z tytułu wielu zajęć!!!

Rezygnacja z zajęć w szkole MUSIC STORE może nastąpić w każdym  momencie nauki. Jednakże obowiązuje okres wypowiedzenia do końca danego miesiąca ( np. od lutego dziecko nie pobiera lekcji śpiewu to do końca stycznia taka informacja powinna być przekazana osobiście lub Tel  lub w biurze szkoły).

W miesiącach VII i VIII  szkoła jest nieczynna .