Wreszcie po długiej przerwie możemy oficjalnie zaprosić wszystkich do naszej siedziby na ul. Przemysłową 8.

13 maja podczas oficjalnej konferencji premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły odmrażania polskiej gospodarki w czasach epidemii.

….”Od 18 maja ruszą zajęcia w ……. szkołach branżowych….. .

Dozwolone są  zajęcia artystyczne, muzyczne, próby zespołów, chórów itp. można organizować próby i zajęcia na uczelniach artystycznych, brać  udział w zajęciach indywidualnych w szkołach  artystycznych, w domach kultury.”

Zapraszamy wszystkich uczniów na lekcje (po wcześniejszym ustaleniu planu ze swoim nauczycielem), jednocześnie prosimy o przestrzeganie zaleceń GiS dotyczących bezpieczeństwa: często myj ręce, regularnie je dezynfekuj, unikaj uścisków i podawania dłoni, dotykania oczu, nosa i ust. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.

                                                           

                       Życzymy radości i pozytywnych emocji podczas wspólnych lekcji – nauczyciele szkoły MUSIC STORE