Ledwie ochłonęliśmy po środowym koncercie w Komodzie, a już przygotowujemy kolejne atrakcje. Miło nam zakomunikować o występach na których będzie można usłyszeć naszych młodych wykonawców. Dn.03.12.2017r o godz. 16.00 mamy zaszczyt wystąpić w galerii Amber podczas świątecznego gotowania Mateusza Geslera. 06.12. w Mikołąjki śpiewamy przed ratuszem podczas konkursu piosenki świątecznej  jak również uświetnimy wieczerzę wigilijną Kaliskich Cukrzyków. Kolejne nasze prezentacje to udział w Kaliskiej wigilii dn. 16.12.2107r. z jednoczesnym odśpiewaniem hymnu świątecznego  nagranego przez naszych uczniów. Najważniejszym i w pełni przez nas przygotowanym wydarzeniem  będzie Koncert Świąteczny  organizowany już po raz piąty w lokalu Bursztyn przy ul Polnej. Dzięki gościnności gospodarzy możemy zaprosić wszystkich państwa w dn. 17.12.2017r. na ten wspaniały wprowadzający wszystkich w nastrój świąt Bożego Narodzenia koncert.

A tymczasem w szkole na Agrafce wielkie malowanie, a na urodzinach zabawa szalona….